top of page

Mine relationer 

Skabt til relationer

Jesus får på et tidspunkt et spørgsmål om, hvilket bud der er det vigtigste. Han svarer: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind” (Matt 22,37-39). 

Derefter fortsætter Jesus: ”Du skal elske din næste som dig selv.” Med disse ord får vores liv retning. Det er dette, det kristne lederskab tager udgangspunkt i. Gud elskede os først, og vi får kraft fra Gud til at elske andre med den kærlighed, der fokuserer på andre og ikke først og fremmest på os selv.

At lede med sit liv indebærer at se verden med Guds øjne. Det indebærer at være åben, nysgerrig og villig til at lære nyt. At lære at lede indebærer, at man først skal følge. Have en discipels perspektiv på tilværelsen – elske Gud, sig selv, sin næste og skaberværket.

Til eftertanke

Jesus vil skabe en verden fuld af mennesker, der genkendes på deres kærlighed. Synes du, at kristne er mere kærlige og generøse end andre?

Elsker du dig selv lige så meget, som du elsker dine venner og din familie?

Hvilke tiltag tror du, kan få kærligheden til at vokse i dit liv?

At lede er at tjene

Lederskab er at få andre til at vokse i deres liv og tro og fællesskab med Gud. Det er at åbne potentialet hos andre. Få andre til at udvikle sig i deres liv. Det gør vi ved at betjene andre. ”Jeg er midt iblandt jer som en tjener,” siger Jesus. Han leder som en tjener, og det skal vi også gøre. På den måde peger vi på et større perspektiv og retter deltageren mod kærligheden til Gud, skaberværket, sig selv og andre. Sådan søger vi ledere først og fremmest det bedste for andre, og vi ved, at vi ikke er vigtigere eller større end dem, vi leder og tjener.

Jesu tjenende lederskab kendetegnes af fire perspektiver: hjertet, hovedet, hænderne og en hel identitet. Udgangspunktet findes i hjertet. Det er der, motivationen er. Hovedet indeholder tankemønstre, i hænderne kan opførslen som ledere ses, og identiteten er det, som andre opfatter. Disse fire bygger sammen en helhed af tjenende lederskab.

Til eftertanke

Hvad mener du om den fristelse, det er at være i centrum og have magt?

Hvad bemærker du ved at lede ud fra hjertet, hovedet, hænderne og en helstøbt identitet? Hvad betyder det for dig at være en tjenende leder?

Skab tillid som leder

En leder skal opbygge tillid omkring sig. Så vil andre lytte og følge. Når andre stoler på os, vil de også følge os. Hvordan sker det? Mennesker følger ledere, som er troværdige. Som lever det ud, de lærer fra sig. Det begynder i hjertet. Det kommer indefra − opfattelser og overbevisninger, der former os til dem, vi er. Her er fem vigtige områder for et troværdigt lederskab.

1. Find ud af, hvem du er, og vær dig selv

Som leder er du nødt til at reflektere og tage ansvar for, hvem du er, og for de værdier, du signalerer bevidst eller ubevidst.

2. Fokuser på dem, du leder

Tillid kommer, når man lytter og har omsorg for dem, man leder og har ansvar for. Tænk over, hvordan livet ser ud for dem, du er leder for og engager dem ved at vække drømme og tænde hjerter.

3. Skab fælles værdier

Fællesskab opstår ved at dele visioner og værdier. I det møde bliver alle involveret. Sæt sammen med deltagerne ord på aktivitetens vision og vis dem, hvordan den kan føres ud i livet i fællesskab. Skab en kultur i aktiviteten, som ligger på linje med denne vision og disse værdier.

 

4. Udvikl involveringen

Led med udgangspunkt i visionen og værdierne og skab god plads til deltagerne, så de kan bidrage ud fra deres gaver og længsler.

 

5. Tjen et fælles formål

Det skaber engagement at gøre noget meningsfyldt sammen. Motiver dem ud fra visionen og værdierne om at tjene et større formål i stedet for at bygge relationer for sig selv. Det opbygger en fortrolighed mellem dig og deltagerne og gør, at I ejer og opbygger aktiviteten sammen.

Til eftertanke

Hvordan har de ledere været, som du har haft tillid til?

Har du haft ledere, som ikke opnåede at vinde din tillid, og hvad var i så fald årsagen til det? Hvad kendetegner et troværdigt lederskab for dig?

Gruppeøvelse: Det gode lederskab

 

Vælg 10 - 15 ord, som I mener beskriver det gode lederskab.

Find derefter tre ord, som er helt centrale eller sammenfatter det gode lederskab.

Formuler derefter én sætning hvor disse tre ord indgår.

Relationer
bottom of page