top of page

Mine oplevelser 

Hvordan kan vi opleve Guds kærlighed i hverdagen?

 

Gud tilbyder os fællesskab, og vi kan være sammen med Gud midt i hverdagen. Vi kan dele alt. Både de store og de små spørgsmål og tanker vi bærer på - og så kan vi erfare hvordan Gud er med i hverdagen, og styrker vores vej.
Gennem århundrederne har kristne efterlevet nogle gode vaner, som får os til ikke bare at vandre med Gud, men også at vokse i Guds nærvær. Det er vaner vi alle inviteres til at ta del i, og herunder vil vi præsentere nogle af de vigtigste. 

 

Hvis du husker på de 4 B’r, så bliver det måske lettere at huske en stor del fra dette kapitel. Bøn, Bibel, Brødsbrydelsen (nadveren)  og Brødre (menigheden)

 

Bøn
Vi kan dele absolut alt i livet med Gud, og vi kan stole på, at Gud vejle- der os gennem vores liv og bønner. Nogle gange ser vi først bagefter, at Gud har ledt os gennem beslutninger og vanskeligheder.

 

Bibellæsning
Når man skal lære at lytte til Gud og høre Guds stemme, sker det også ved at læse i Bibelen og lytte til, hvad Gud siger til os, mens vi læser.

 

Modtage nadveren
Det former os i Guds nærvær, kærlighed og nåde i fællesskab med andre, når vi modtager nadveren. Den udtrykker vores fællesskab med Jesus Kristus sammen med kristne i hele verden.

 

Faste
Når man i perioder afstår fra fx. mad, sociale medier eller tv, skaber det tid og plads til at udvide relationen til Gud.

 

Fejre gudstjeneste sammen
At fejre gudstjeneste, er at møde sammen med andre, og i fællesskab udtrykke vores kærlighed til Gud igennem ord og sang. Sammen med de andre måder, så er det forskellige midler, som hjælper os til at leve i fællesskab med Gud i hverdagen. Der findes naturligvis mange andre måder, men dem vi har nævnt her, er dem Kirken har levet med igennem hele sin historie. 

Til eftertanke

Hvor er du i din relation til Gud?
Mærker du, at du er sammen med Gud i hverdagen, og hvornår gør du i så fald det?
Hvordan kan du give Guds kærlighed plads i din hverdag?  

At gå i takt med dig selv og Gud

I Det nye Testamente ser vi ofte, hvordan Jesus tager tid for sig selv. Han er under et stadigt pres og stor forventning fra andre. Når trykket fra andre bliver for stort, går han væk fra folkemængderne og deres forventninger. På et afsides sted beder Jesus, han tænker og hviler. Det ser ud til, at han på denne måde får retning og vejled- ning i, hvordan han skal gå videre med sit lederskab

 

Retræte betyder tilbagetrækning. Hvis ledere skal have noget at gi- ve ud af, er vi nødt til også at tage imod. Når man går ind i en retræte over en eller flere dage, giver man sig tid til at være alene med Gud. Man lægger opgaver, kalender, mobil og ambitioner væk og stiller sig i Guds kærlighed og lader den gøre noget dybt i vores liv. 

Til eftertanke

Har du indarbejdet nogle gode vaner i din tid sammen med Gud?
Hvilke vaner kunne du tænke dig at gøre til dine, når det gælder at tage Gud med i livet?

Åndens gaver involverer os

Helligånden giver gaver til hver eneste kristen for at opbygge fællesskabet. Gaverne er der, for at vi skal hjælpe hinanden og arbejde sammen. De får os til at vokse i troen og livet. Helligånden kommer til udtryk på forskellige måder med kraft, glæde, kreativitet, visioner og ideer
Gaverne er ikke først og fremmest til os selv, men til at hjælpe og træne vores næste. Vi får dem, for at vi skal opbygge hinanden, gå kærlighedens vej og sætte andre før os selv. 


Åndens gaver er en del af vores personlighed og er blandt det, vi naturligt er gode til. I Det nye Testamente nævnes Åndens gaver flere steder, og man kan tælle antallet af gaver på lidt forskellige måder. Det vigtige er, at Helligånden kommer til udtryk gennem os, og at
vi søger de gaver, vi har fået, og udvikles i dem. Så prøv dig frem, og med tiden vil det blive mere synligt, hvad der lige er dine gaver!

Til eftertanke

Hvad synes du er sjovt at lave?
Hvad er du god til?
Inden for hvilket område kan du lide at tjene andre?

Gruppeøvelse: Gud med os

 

Formuler fortsættelser for de følgende sætninger. Tænk først på egen hånd, og tal derefter sammen om dette.

 

  • At Gud er med i hverdagen betyder...

  • For at kunne vokse som leder...

  • Vi har fået gaver fra Gud...

  • I rollen som leder betyder troen...

  • Som leder i kirken har man nogle gange brug for...

  • At lytte til Gud...

 

Drøftelse: Hvordan kan vi opmuntre og støtte hinanden som ledere i vores vandring med Gud?

Relationer
bottom of page