top of page

Mine fortællinger 

Vi har en livsfortælling

Der går en rød tråd gennem Bibelen med den passion, som Gud har for os. Gud er vild med os, opgiver os aldrig, og ingenting kan ændre på det. Gud trækker i os for at være sammen med os og vise os sin kærlighed. Sandheden er, at Gud har så stor omsorg for os, at han ikke vil undvære os – ikke engang i fem minutter. Gud elsker os og håber, at vi har det på samme måde den anden vej. Men kærligheden fra Gud tvinger ikke nogen. Den er, som ægte kærlighed er. Fri. En gave.

Som ledere er det let at definere sig selv ud fra hvad vi gør og hvilken rolle eller opgave vi har. Men vores værdi finder vi ikke hvad vi gør, uanset hvor dygtige vi er til noget. Vi har værdi, uanset om vi lykkes i livet eller ej, uanset om vi er ledere eller ej. Gud har ikke brug for vores vores succes, præstationer, eller hvad andre siger om os. Dette er vigtigt. Som ledere er det vigtigste udgangspunkt, at vi er elskede. Det er i det lys, alting begynder.

Tør du tro på det, Gud siger om dig og din identitet? Det lægger et fundament for dit liv og lederskab. Du kan invitere Gud ind i dit liv og lade Gud forme din livsfortælling.

Til eftertanke

Hvad er din livsfortælling? (Hvor kommer du fra? Hvor er du nu? Hvor er du på vej hen?)

Hvad er vigtigt for dig i dit liv?

Hvad har fået dig til at ville tage skridtet som leder?

Gud vil samarbejde med os

Det er let at tro, at livet med Jesus først kræver, at du har fået alting på plads i dit eget liv. Men sandheden er, at Bibelen fortæller en anden historie. Sandheden er, at hele Bibelen, og også kirkens historie, er fuld af mennesker med fejl og mangler.

 

Noa havde problemer med alkohol. Abraham var gammel. Jeremias syntes, han var for ung.

Isak var en dagdrømmer. Jakob var en løgner. Josef blev mishandlet. Gideon var bange. Marta beklagede og brokkede sig. David myrdede en mand. Esajas prædikede nøgen. Jonas flygtede fra Gud. Maria og Josef glemte deres barn. Johannes Døberen spiste insekter. Peter fornægtede Jesus. 

 

Alle er som vi med både stærke og svage sider. Vi er i godt selskab, hvis vi synes, at vi ikke er klar. Men Gud mener ikke, at vi ikke er klar. Gud venter ikke, til vi er perfekte. Gud vil bruge os nu.

Det kan nogle gange føles, som om vi ikke har noget at byde på, og at vi ikke kan bruges af Gud. Da må vi huske på, hvordan livet var for dem, vi nogle gange kalder Bibelens helte.

Vi er inviteret til at vandre med Jesus og gøre livet til en fortælling, hvor han er med; vi er inviteret til at samarbejde med ham i alt det, han gør i verden. Uanset hvor vi er i livet. Sammen med Jesus kan vi gøre denne verden til et bedre sted.

Til eftertanke

Hvad mener du om relation i stedet for præstation?

Mærker du, at du vandrer med Jesus?

Er der noget, der hindrer dig?

Kan noget blive anderledes, hvis du samarbejder mere med Gud?

At dele vores fortælling til inspiration for andre

Vores liv og erfaringer ser forskellige ud. Vi har forskellige relationer til kristen tro, og som ledere skal vi ikke have en færdigformuleret tro. Vi bliver tilbudt at tage skridt hen imod Jesus Kristus og vandre med ham. Det er det, man kalder discipelskab. Gud arbejder med os på forskellige måder, og vores fortællinger ser forskellige ud.

 

Vi kan lære af dem, der har andre erfaringer, bærer en anderledes tro og andre perspektiver. En persons vandring med Gud ligner ikke nogen andens. Nogle er vokset op i kirken, andre er kommet til senere i livet. Nogle udforsker og stiller spørgsmål til troen og relationen med Gud, mens andre har haft en stærk oplevelse af Gud. Nogle er endnu ikke troende, mens andre mindes oplevelsen, da de valgte at slå følge med Jesus. Som ledere må vi kende vores egen fortælling for at kunne dele den med andre. Den erfaring af livet med Jesus er guld værd som leder.

Til eftertanke

Hvor står du i dag i forhold til kristen tro?

Hvad har du lært af dit liv og din tro, som du vil dele med andre?

Hvad opmuntrer dig til at gå ind i et lederskab i kirken?

Gruppeøvelse: Rangorden påstande

 

Rangordne følgende påstande mellem 1 - 8.

1 - Er du meste enig med, 8 - Er du mindst enig med.

Hver påstand skal have en plads i rangordenen.

  • Der findes en plan for hvert menneske.

  • Hvert menneske har en unik fortælling.

  • Alle mennesker ønsker at gøre en forskel.

  • En god leder kender sig selv.

  • Kristent lederskab begynder med erkendelsen, at Gud elsker os.

  • I Guds fortælling har alle mennesker en forudbestemt plads.

  • Man skal altid lytte til sine drømme og ønsker, for i gennem dem har Gud noget at fortælle os.

  • En kristen leder skal forstå at hvert eneste menneske har sin rolle og plads i Guds store fortælling.

Fortællinger
bottom of page