top of page

Kirkens Involvering

Et involverende fællesskab

Vi har tidligere beskrevet hvordan kirkens fortelling er vævet sammen med en større fortælling. Den fortæller om Gud og verden, som Gud elsker. Om mennesker, som vandrer sammen med Jesus og om drømmen om enbedre verden. I denne fortælling inviteres hele verden at deltage i skabelsen af det fællesskab der er Jesu vision om Guds rige. Kirken har fået denne opgave af Gud. Guds tanke med kirken er, at alle skal involveres og ”gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op” (Ef 4,12). Hvad betyder det?

 

Tjen, tag imod og led gavebaseret

Alle har fået åndelige gaver, og derfor skal enhver af os ”som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde … tjene de andre med den nådegave, han har fået” (1 Pet 4,10). 

 

Alle har noget at bidrage med

Gud har tænkt sin kirke sådan, at vi hver især bidrager med det unikke og smukke, som Gud har givet hver enkelt af os, så vi ikke er forbrugere, men ”bidragydere”. 

 

Målet er at få andre til at vokse

Tjenende lederskab har til hensigt at få mennesker til at vokse; at de må gribe fat i livet sammen med Gud, et kald til fællesskab, med åndelige gaver og med en opgave. Det er et lederskab, der får mennesker til at vokse på alle livets områder, opleve mening og træde ind i en meningsfyldt opgave.

Til eftertanke

Hvor mange i jeres kirke tjener med i en arbejdsgren? 

Hvilke skridt skal I tage for at hjælpe flere med at finde deres åndelige gaver? 

Kan I lede på nye måder for at blive et gavebaseret fællesskab?

Led sammen i teams 

Et grundprincip for det kristne lederskab er, at man leder sammen. Jesus sendte disciplene ud i teams.

Det er et grtundprincip i menighedeslivet og -opgaven. Vi har forskellige personligheder, med forskellige gaver, men vi kan lede sammen som et team.

Her er syv kendetegn på et team:

 

Vi leder sammen

Vi er et fællesskab af ledere, som bærer aktiviteterne og sammen driver dem fremad, men hvor formen og udtrykket for lederskabet ser forskelligt ud. Som et team går vi sammen i en fælles retning.

 

Vi supplerer hinanden

I teamet er vi personer med forskellige gaver, personligheder og erfaringer. Vi lærer af hinandens forskelligheder og teamet arbejder sammen for at motivere flere til at engagere sig.

 

Vi deler liv med hinanden

Vi deler ikke kun lederansvar eller aktiviteter, men selve livet og bønnen med hinanden.

 

Vi deler visionen

Vi deler en fælles vision for kirken og aktiviteterne, hvilket skabet involvering og et ansvar for vores fælles lederskab.

 

Vi har et mål og en plan

Vi har definerede mål for den nærmeste tid og en plan for, hvordan vi skal nå derhen. Det gør os effektive, motiverede og fokuserede.

 

Vi deler ansvar

Som team med et delt ansvar bakker vi hinanden op, hjælper hinanden med at udvikle os og tager fælles ansvar for at følge vores mål og værdier. Tillid og fællesskab nås ved at anerkende og løfte hinanden op, inspirere og italesætte, når nogen gør det godt som leder. 

 

Vi håndterer konflikter

I teamet håndterer vi konflikter ved at vi lytter, forstår og tilgiver hinanden. Vi gør det vi kan for at bevare glæden og energien i teamet.

Til eftertanke

Hvilken erfaring har du med at arbejde sammen med andre i et lederteam? 

Hvad mener du om de syv kendetegn på at lede sammen? 

Hvilke skridt vil I tage hen imod at skabe lederteams? 

Hvordan håndterer I konflikter? Har I nogle gode eksempler?

Rekruttering – at motivere til engagement

Hvis vi gerne vil skabe dynamiske og voksende aktiviteter blandt børn og unge, må vi hele tiden motivere til engagement. Rekruttering af nye ledere er en kontinuerlig proces. 

Der er behov for et system, der arbejder for en god kultur i forhold til at organisere, invitere, inspirere, udvikle og evaluere – alt sammen med den hensigt at motivere til engagement i kirkens børne- og ungdomsaktiviteter

 

Organisere

Bed om at Gud må sende de ledere, I har brug for, om at Gud må forme aktiviteterne efter hans vilje og for jeres medlemmer og ledere. Beskriv en vision og en retning som motiverer til engeagement. Beskriv hvilke behov I har. Gør rollerne meget tydelige og klare, så man ved, hvad der forventes, hvor ofte man forventes at være med og gennem hvor lang tid.

 

Invitere

Hvad får folk til at engagere sig? Man får fat i de bedste ledere ved at dele en vision, som engagerer, og derefter inviterer dem med til at deltage i gennemførelsen af den i praksis. Fortæl overalt om muligheden for at være med som leder. Når en person har bestemt sig for at være med i en aktivitet som leder, så tag et møde med vedkommende og lav en forventningsafstemning med hinanden. Vær tydelig med, hvad I forventer jer af en leder og lad dem være med i en prøveperiode før de beslutter sig.

 

Udvikle

Brænd ikke ledere ud – lad dem udvikle sig. Prøv i stedet at engagere mange og opbyg teams. Giv nye ledere en grundlæggende oplæring (fx ved hjælp af LMDL). Jo tydeligere baggrund I giver, desto større er chancen for, at I skaber en kultur, hvor ledere bliver hos jer og udvikles.

 

Evaluere

SKab en kultur hvor I takker og opmuntrer hinanden efter hver eneste møde eller aktivitet. Spis sammen, fejr det I lykkes med og opmuntre hinanden. Skab en kultur hvor regelmæssig feedback og evaluering er naturligt. Gør vi det, vi vil? Går vi i retning mod vision og mål? Hvad skal vi justere til næste samling? Hvad hjælper os til at udvikle os? Hvordan tager vi et fælles ansvar for at opbygge en aktivitet, der holder over tid?

Til eftertanke

Hvordan foregår rekrutteringen af ledere i jeres menighed?

Oplever I, at der er en god kultur i forhold til lederrekruttering?

Hvilket område er jeres største udfordring med hensyn til de fire skridt: Organisere – Invitere – Udvikle – Evaluere?

Hvilke skridt kan I tage for at udvikle jer?

 

Gruppeøvelse:

Sæt jer på stole i en rundkreds og uddel post-it lapper og kuglepenne til alle. Opgaven går ud på at I hver i sær skal skrive noget I sætter pris på hos hver og en af dem der er i rundkredsen. I kan fx indlede hver sætning med: "Det jeg sætter mest pris på ved dig er..."

 

I skal så rejse jer op og gå rundt til hinanden, overrække post-it lappen og opmuntringen og gå videre til næste person. Når alle lapper er givet videre, så kan I sætte jer ned igen.

 

Hvordan var det?

Hvordan kan I blive bedre til at se og opmuntre hinanden?

Fortællinger
bottom of page