top of page

Fortællinger blandt børn og unge

Del Bibelens og kirkens fortællinger

Hvad er det, kirken tilbyder, som ingen andre kan give? Guds kærlighed gennem Jesus Kristus.
Vores fortælling er, at vi kan leve i og af Guds kærlighed. Fortællingen om, at vi er elskede af Gud, uanset hvad vi gør. Den kærlighed har vi selv brug for at tage imod og leve ud. Det holder kærligheden i os levende.

 

En fortælling, der giver håb
I dag vokser mange børn og unge op med en svag tro på fremtiden. Hvad enten man tror på kirkens fortællinger eller ej, så kan de fortællinger give håb, mening og sammenhæng. Derfor er det vigtigt, at vi ledere øser ud af vores fortællinger som kirke, ud af den kristne tros rødder og byder unge ind i den spændende verden, kirken tilbyder. Guds handlinger i verden stopper ikke med de sidste sider i Bibelen. Den fortsætter i to tusind år derefter, og vi lever stadig i den fortælling i dag.

 

En fortælling, der gør en forskel
For unge, der vokser op i begyndelsen af det 21. århundrede, er spørgsmålene anderledes: Er det ægte? Kan troen for alvor gøre en forskel i min hverdag? Den seneste tid er også
et andet spørgsmål blevet mere almindeligt: Er det en tro, der gør noget godt for verden? Mange kender til menneskerettigheder og globale udfordringer og vil vide, om kristen tro virkelig gør en forskel der gælder alle, hele menneskeheden og hele verden.

 

En fortælling om Guds kærlighed i Jesus Kristus
Jesus Kristus, Guds søn, er den allervigtigste, vi har at fortælle om. Gennem Jesus ser vi Guds kærlighed, og at vi kan leve i den sammen. Jesus inviterer børn og unge ind i en levende relation, der påvirker livet på alle områder.

Til eftertanke

Hvad gør I for at Bibelens fortællinger kan blive en central del af jeres aktiviteter?
Er der skridt I kan tage, så I deler Bibelens fortællinger endnu mere?
Hvordan kan I hjælpe hinanden med at undervise fra de bibelske fortællinger på en kreativ måde?

Lederens fortællinger

”I skal [...] altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har.” (1 Pet 3,15)

 

Hvad er dit håb? Vores relationer med Gud er forskellige. Nogle har vandret med ham længe, og andre står og tøver. Uanset hvor vi står, kan vi bruge vores fortællinger i mødet med børn og unge. Vi kan dele udfordringer, fejltagelser, håb, tro, tvivl og drømme. Led med dit liv! Det er vigtigt at dele din personlige historie og dit håb med andre. 

Der er en særlig kraft i den personlige erfaring. Bibelfortællinger kan diskuteres, men ikke en personlig erfaring. Den er vigtig og ægte, fordi det er min egen fortælling.

 

Vær ikke bange for at åbne dig!
Vær ærlig om dit liv. Del dine udfordringer. Vi kan dele vores erfaringer i livet og med Gud. Det handler både om udfordringer og muligheder, om tro og tvivl.

 

Den lille fortælling kan gøre en stor forskel

Vælg det bemærkelsesværdige og kriserne. Måske om dengang, du valgte at følge Jesus, eller hvor du fortalte om din tro til en kammerat? Det kan være små begivenheder, men pointen er at det peger hen på Gud. Vi kan stole på, at Gud er med i vort helt almindelige hverdagsliv med dets udfordringer og glæder.

 

Lad mange dele deres fortællinger
Som lederteam er det godt at opmuntre alle til at dele et eller flere vidnesbyrd. Det kan være enkle fortællinger, der gerne må være i tråd med temaet for aftenen. Børn og unge er interesserede i alles fortællinger. De vil vide, hvad der har gjort, at I er havnet i kirken. De vil vide, hvorfor I er deres ledere. De vil vide, hvad Jesus har gjort i jeres liv. Det handler ikke om at sige, at alt er perfekt, men del det, I har at fortælle.

 

Inviter troens fortællere fra menigheden
Sørg for at bygge relationer mellem børne- og ungdomsaktiviteterne og menigheden. Lad jeres grupper få besøg af personer fra menigheden, der har spændende og vigtige fortællinger at dele ud af. Deling af fortællinger er en udmærket måde at mødes på tværs af generationerne på. 

Til eftertanke

Har du oplevet at andres fortællinger, personlige historier om tro og liv har fået betydning for dig? Del jeres erfaringer med hinanden. 
Hvordan kan I give mere plads til, at I som ledere deler jeres fortællinger og vidnesbyrd i de forskellige aktiviteter?
Har I prøvet at invitere andre til at komme og dele deres personlige historier og vidnesbyrd? Hvis ikke, kunne I tænke jer at begynde med det?

Deltagernes fortællinger

Som ledere har vi et ansvar for at hjælpe børn og unge til at reflektere over deres egne erfaringer med livet og troen. Afhængigt af alder og erfaring har børn og unge forskellige evner til at sætte ord på sine tanker og deres udfordringer og erfaringer med troen. Målet er at opmuntre deltagerne til at dele deres fortællinger ud fra hver deres forudsætninger, men kun hvis de er parate til det og gerne selv vil. 

 

Skab et fortællende miljø
Planlæg tid i jeres aktiviteter til samtale og spørgsmål, som åbner for deltagernes liv, i stedet for dem, der hurtigt kan besvares med en mening. Skab en kultur, hvor I ikke kun spørger, hvordan børnene har det, eller hvordan det går i skolen, men stil i stedet åbne spørgsmål, der baner vej for liv og fantasi. 

 

Stil direkte og enkle spørgsmål
Stil konkrete spørgsmål, som børn og unge forstår, og som de kan besvare. Det kunne f.eks være: “”Fortæl om en begivenhed, hvor du mærkede, at Gud hjalp dig”.

 

Brug fælles fortællinger
Giv alle deltagerne i gruppen opgaven at tænke på noget, der vækker følelsen af uretfærdighed, og tal så om, hvorfor det føles sådan, og hvad I som fællesskab kan gøre ved det. Ved at tage udgangspunkt i det, der sker i samtiden, bliver det naturligt senere at spørge: Skal vi se, om Bibelen kan vejlede os i dette?

 

Lad dem, som vil, dele deres trosfortælling
Lad dem, som er kommet til tro og har en fortælling, dele det med de andre.
Men vær forsigtig, vær ikke for hurtig, når I lader børn og unge dele deres trosskridt, for troen skal modnes i fælles forståelse med forældrene. Hjælp dem til at dele fortællingerne på en tryg måde!

Til eftertanke

Hvordan hjælper I børn og unge til at fortælle om deres liv og tro med andre?
Hvad er vigtigt at være opmærksom på, for at give børn og unge mulighed for at dele sine personlige oplevelser?
Hvad gør I, hvis et barn eller ung deler noget meget personligt og vanskeligt fra sin hverdag. Hvordan samler I det op som de ansvarlige ledere?

Gruppeøvelse: Læg en plan!

 

På side 259-261 finder I en vejledning i hvordan I sammen kan udvikle en undervisningsplan for jeres arbejde.
Modellen har fem trin: Me, We, God, You, We

Relationer
bottom of page