top of page

Relationer blandt
børn og unge

Gode relationer i aktiviteterne

Vores opgave er at tilbyde børn og unge et varmt og indbydende fællesskab, hvor vi tør åbne os op for hinanden og leve i ærlige relationer. Det gør vi gennem aktiviteter og lege, ved at mødes i mindre grupper, have det sjovt sammen og dele liv med hinanden. Vi informerer forældrene om aktiviteternes indhold og inviterer til engagement og involvering. 

 

Ser hvert enkelt individ

Kirkens opgave er at se på hvert enkelt individ med Guds kærlige øjne. Vi skal ikke dømme nogen, men være et opbyggeligt fællesskab, som forstærker relationer og gør dem dybere.

 

Ser gruppens behov

Som ledere er vores opgave at se gruppens behov og være opmærksomme på, hvilken retning gruppen bevæger sig i. Vi er der for at tjene deltagerne ved at opmuntre, udvikle og udfordre.

 

Ser forældrene

Det er vigtigt at engagere forældrene i aktiviteterne. Det er med til at skabe tillid. Giv regelmæssig information. Vær tydelig omkring indholdet i jeres aktiviteter. Hvorfor gør I det her? Hvad vil I gerne give børn og unge? Hvad er jeres målsætning for dette halvår? Lad forældrene vide, hvem I er. Jo tydeligere I er med hensigt og mål, desto større er muligheden for at skabe tillid blandt forældrene. Ingen hemmeligheder, ingen overraskelser. Inviter fx til et forældreaften, hvor I fortæller om jeres vision og de målsætninger og værdier der driver foreningsarbejdet og hvad I vil formidle til børnene.

Til eftertanke

Kan I gøre mere for, at hver enkelt deltager føler sig set? 

Hvordan dyrker I relationen til forældrene i jeres aktiviteter? 

Inviterer I til forældremøder? Hvis ikke – vil I begynde at gøre det? 

Samarbejder I med forældrene om at dele troen?

Ekstra materiale

Skab trygge miljøer

Jesus siger: ”Jeg er den gode hyrde. Men hvem er det, der har brug for at blive båret af hyrden? Det er de særligt udsatte, de syge, de hjemløse, de små … børn og unge er ofte blandt dem, der særligt har brug for at blive båret. Det er for dem, vi laver fællesskaber i kirken. For dem, der har brug for det i særlig grad. For dem, der ikke altid oplever gode relationer hjemme eller i skolen. For at skabe trygge grupper inden for arbejdsgrenene foreslår jeg disse tre grundlæggende værdier: Tilhørsforhold, tillid og tryghed.

 

Tilhørsforhold

Deltagerne skal føle sig set, mærke at de hører til vores fællesskab, og vide at de kan være med til at påvirke aktiviteterne.

Hvis man skal vokse og udvikle sig i et fællesskab, må man først opleve, at man hører til. Først da slapper man af og kan åbne sig for fællesskabet med Gud og andre. 

 

Tillid

For at skabe et tillidsfuldt miljø må der være højt til loftet og mulighed for at udforske og stille spørgsmål til troen og livet. Man bør undlade at presse deltagerne, men tværtimod skabe gode rammer for, hvordan man omgås hinanden, og hvad der bliver forventet. Ledernes rolle er at hjælpe deltagerne med at reflektere, stille spørgsmål, samtale og udvikle deres evner til at samarbejde med Gud, sig selv og andre. For at skabe tillid må man blive enige om fælles regler for aktiviteterne, og lederne må have fælles værdier. 

 

Tryghed

Som ledere skal vi skabe trygge rammer omkring vores aktiviteter og virke. Tryghed er central for alle mødesteder blandt børn og unge. Hvis man vil skabe sådan et miljø, skal deltagernes behov sættes i centrum. 

Når vi planlægger lege og aktiviteter – passer vi så på, at der ikke sker noget krænkende? Spørger vi os selv, hvorfor vi gør det her i forbindelse med alle aktiviteter, lege og underholdning? At skabe trygge møder indebærer at man nogle gange må være nødt til at sætte en stopper for noget, der skaber utryghed og udsathed.

Til eftertanke

Hvordan kan I skabe et miljø, hvor børn og unge føler, at de hører til og er trygge?  Hvad kan I gøre for at børn og unge bliver involveret?

Hvilke retningslinjer skal være fælles for alle ledere?

Ekstra materiale

Respektfulde møder

Hvordan kan man formidle kristen tro i respekt for børn og unge? Hvordan kan man fortælle engageret om Jesus uden at gå over andres grænser på en forkert måde? Det begynder med os som ledere. Hvordan leder man på en respektfuld måde? Jeg vil foreslå tre perspektiver, nemlig at man som leder opmuntrer, udvikler og udfordrer børn og unge til at tage skridt i deres liv og tro. 

 

Opmuntre 

Som leder er din vigtigste opgave at opmuntre. Der er så mange anledninger til det. Sig: ”Hvor er det dejligt at se dig!” eller ”Vi er så glade for, at du kom i aften!”. Vis, at du tror på dem! Børn og unge omkring dig vokser gennem opmuntring. Hver gang du ser eller hører dem gøre noget godt – vær til stede og giv dem en opmuntring! At opmuntre er at undervise. Det er at påvirke med respekt. Nøjagtigt som Jesus gør det.

 

Udvikle

Del det du, som leder, brænder for og synes er vigtigt. Hvorfor er du en leder? Stil spørgsmål. Vær nysgerrig! Ved at stille spørgsmål, hjælper vi børn og unge at tage ansvar for deres egne liv. Det hjælper deltagerne med at udvikle en selvtillid og et mod til at tage skridt i den retning, de selv ønsker.

 

Udfordre

Udfordre børn og unge til at være nysgerrige på livet og troen. Hjælp dem  til at skabe deres egen vej i troen og livet. Tal fx om miljø og retfærdighed ud fra Bibelen og udfordr dem så til at tage skridt i deres hverdag, undervis om relationer og udfordr dem til at blive ven med en, der er ensom. Der er tusind måder – alt har til hensigt at inspirere og engagere! 

Til eftertanke

Hvordan kan I skabe et miljø, hvor børn og unge føler, at de hører til og er trygge?  

Hvad kan I gøre for at børn og unge bliver involveret?

Hvilke retningslinjer skal være fælles for alle ledere?

 

Gruppeøvelse:

Som leder er det vigtigt at man selv er tryg for at kunne skabe trygge rammer for andre.

 

Tag udgangspunkt i pixibogen og plakaten: "Vi har det godt sammen"*. Opdel jer med to i hver gruppe. Udvælg 2-3 værdier i hver gruppe og brug dem som dialog-starter om hvordan I kan skabe og sikre et trygt og godt fællesskab.

Del det I er kommet frem til i jeres gruppe med alle andre.

 

Er der områder hvor I som ledere kan styrke rammerne og gøre det tryggere for børn, unge og voksne i jeres forening?

 

 

*) Vi har det godt sammen er udgivet af en gruppe kirkelige børne- og ungdomsorganisationer: AKBU, BBU, BUO, Børn&Tro, LFKU, EFBU MBUF og UngMosaik.

Du kan downloade materialet her.

Du kan også bede om et sæt til din lokalforening igennem jeres landsforenings sekretariat.

 

Vil I arbejde videre med emnet, så kan I finde mere inspiration i Frikirkenets ressource: "Retningslinjer for det gode samvær med børn og unge"

Fortællinger
bottom of page