top of page

Oplevelser blandt børn og unge

Plads til bøn og tilbedelse

Gud søger efter et personligt fællesskab med hver eneste en af os. Gennem aktiviteter lader vi børn og unge erfare Guds kærlighed. Det sker fx ved at synge sange til Gud, tænde lys og bede sammen. Oplevelsen af Gud er vigtig for at blive bevaret i troen. Til syvende og sidst handler det jo ikke mest om oplevelsen, men det, at vi hører sammen med Gud.

 

Andagt
De fleste kirkelige aktiviteter indledes eller afsluttes med en andagt. Det er en anledning til at lytte til Bibelens fortællinger, synge eller lytte til lovsange og give respons i form af fx. lystænding eller forbøn. I lovsangen har vi mulighed for at nærme os Gud og opleve Guds nærvær. Lovsangen er vores gensvar til Gud, som elskede os først. Brug anledningen som lederteam til at dele både bibelfortællingen og jeres egen tro. I andagten giver vi plads og rum til, at deltagerne kan bede til Gud. Målet med bønnen i andagten er at vise, hvor enkelt og naturligt det er at tale med Gud.

 

Smågrupper
Et andet fællesskab for møder med Gud er smågruppen. Det er en mindre gruppe, hvor der er tid og mulighed for at dele liv, bede for hinanden og tale sammen om erfaringer med Gud. Det er i det lille fællesskab, man kan øve sig i discipelskab. 

 

Gudstjenesten
Gudstjenesten er hele menighedens omdrejningspunkt, og alle aktiviteter blandt børn og unge skal lede hen mod gudstjenesten. Vi mødes på tværs af generationerne for at lovsynge, bede, lytte til en prædiken og på andre måder være sammen med Gud.
 

Til eftertanke

Hvad er vigtigt for jer, når I skal holde andagter.
Hvordan er sammenhængen mellem børne- og ungdomsaktiviteter, og gudstjenesten?      

Opmuntring til at tage skridt i tro

Gud har givet børn en god evne til at kende og elske ham. Børn drages til Gud helt fra fødslen, og det er naturligt for dem at søge efter deres identitet, forstå hvordan tilværelsen hænger sammen, og hvem Gud er. Det er en gave, vi som kirke kan give næring til.

 

Vores opgave er at opmuntre til tro
Børnene tilhører Gud. Forspringet indebærer, at Gud i sin kærlighed og nåde allerede er hos børnene. Ledernes opgave er at hjælpe børn til at høre om og opleve Guds kærlighed, hvordan de kan lære at elske sig selv med Guds øjne, og hvordan de kan elske deres medmennesker og skaberværket. Troen er ikke en pakkeløsning, som jeg kan overtage fra andre. Den indeholder en viden om, hvem jeg er, hvem jeg tilhører, hvem der skabte mig, og opfordrer mig til at turde stole på Gud.

 

Vores opgave er at opmuntre til skridt i tro og discipelskab
Guds kærlighed er konstant og givet til alle uanset vort gensvar. Men det gør noget ved børns og unges hjerter og tanker, når de får fat på en bevidst og personlig relation med Jesus Kristus. Derfor skal vi hele tiden opmuntre børn og unge til at tage skridt i tro.

Til eftertanke

Hvordan viser I som fællesskab, at børn og unge har sin identitet hos Gud?
Hvordan hjælper I børn og unge med at tage skridt i tro? 
Kan man gøre det på en med naturlig måde, så det bliver almindeligt, og ikke noget specielt?

Lev generøst

Hver dag hører vi nyheder om en verden, der ikke er, som den burde være, og dette når i højeste grad også frem til børn og unge. Kirkens opgave er at leve i kærlighed og fred, så andre ser, at det er en mulig vej frem. Aktiviteterne skal være gennemsyrede af Guds evangelium og tilbyde deltagerne at bære det håb ud til andre. Det indebærer, at man ikke kun taler om Guds kærlighed, men også lever den ud i praktisk handling. Så hvordan kan vi skabe generøse aktiviteter?

 

Involver børn og unge
Lyt til hinanden – hvad ligger os på hjerte? Har vi ideer om, hvad vi kan lave? Hvad kalder Gud os som fællesskab til at gøre lige nu? Hjælp børn og unge til at se, hvordan Gud kalder hver og en til at tage vare på sit liv og gøre en forskel i denne verden.

 

Generøsitet som en naturlig del af aktiviteterne
Måske kan I som fællesskab være en ressource for andre? Det kan indebære at være barnepige for enlige forældre eller rive græsplænen for en ældre genbo, der ikke længere har kræfter til det. Der er et stort potentiale for kreativitet! 

 

Generøsitet som en særlig indsats
Jeg vil slå et slag for at rejse sammen med deltagerne og se, hvad Gud gør andre steder i verden. Hvis du før har været med på en lejr eller en rejse, ved du, hvordan det kan bygge relationer. Unge der rejser, leger, spiser, er sent oppe om aftenen, holder andagt sammen – alt dette svejser en gruppe sammen. En rejse med et mål for øje skaber en følelse af eventyr, giver selvtillid og bygger relationer med hinanden og Gud.

Til eftertanke

Hvordan kan vi give børn og unge håb og en tro på fremtiden?
Hvordan hjælper vores aktiviteter børn og unge med at leve et generøst liv?
Skaber I plads i jeres aktiviteter til at elske vores medmennesker? 

Gruppeøvelse: Tag stilling?

 

I denne øvelse vil I skulle tage stilling til et antal påstande om det at opleve Gud.

Sørg for at der er plads til at alle enten kan stå på en række i højre og venstre side af lokalet.
Der skal være plads til at man frit kan bevæge sig fra højre til venstre.
Den ene side er "Uenig" og den anden side er "Enig"
Læs den første påstand op og stil jer enten på "Enig" eller "Uenig" siden af lokalet.

Drøft hvorfor nogle er enige og andre enige med påstanden. Hvis alle er enige så gå videre til næste spørgsmål.

Giv plads til en god drøftelse ved hvert spørgsmål.

 

  • At opleve Gud handler om at føle ting.

  • Det er meget vigtigt at opleve Gud.

  • Som leder har du en vigtig opgave i at lade børn og unge opleve Guds nærvær.

  • Kundskab om Gud er vigtig for at forstå, hvem Gud er.

  • Nogle har lettere ved at opleve Gud end andre.

  • I andagter og gudstjenester bør oplevelsen af ​​Guds nærvær være en vigtig del.

  • Billeder giver en bedre oplevelse af Gud, end ord alene.

  • Børn har lettere ved at opleve Guds nærvær end voksne.

  • Man kan opleve Gud, selvom man ikke har en tro på Gud.

 

Diskuter: Er der noget, du ønsker at udvikle eller forandre i jeres aktiviteter og arbejde?

Relationer
bottom of page