top of page

Involvering af
børn og unge

Skab en involverende kultur

Jesus værdsætter børn og unge uden forbehold. Spørgsmålet er ikke, hvor de er i deres tro, eller hvilken alder de har. Jesus siger: ”Lad de små børn komme til mig.” Derfor er det af største vigtighed, at de mærker, de bliver involveret i aktiviteterne og gives mulighed for at påvirke og bidrage til deres udformning og indhold. Hvordan kan vi skabe et involverende fællesskab blandt børn og unge?

 

Involvering i de aktiviteter, jeg er en del af

Vi skal stræbe efter, at deltagerne ved alle de aktiviteter, vi inviterer til, efterhånden begynder at føle ejerskab. Vi går ikke til spejder. Vi er en del af spejderne. Vi går ikke i kirke. Vi er en del af den. 

Hvordan når vi derhen? Ved at ledere og deltagere samarbejder, har fællesskab og en fælles målsætning. Børn og unge bliver engageret i det, de får lov til at påvirke. Vi skal give børn og unge reelle muligheder for at være med til at udforme og udvikle aktiviteterne. 

 

Involvering gennem tillid

Gud har givet alle børn og unge talenter, som vi kan hjælpe dem med at udvikle. Menighedens og børne- og ungdoms aktiviteter skal få børn og unge til at vokse i deres liv og tro. Giv dem derfor mulighed for at træde ind i tillidsfulde opgaver. 

 

Involvering i menighedens opgave og fremtid

Børn og unge vil være en del af noget større – involver børnene i kirkens opgave! Det er ikke sådan, at ledere serverer samlinger og deltagerne bare tager imod – vi er alle inkluderet i en større sammenhæng. Vi er alle en del af den opgave. Lad dem være med til at påvirke fremtiden med deres synspunkter, længsler og erfaringer. Hvordan kan vi leve i opgaven i dag? Hvordan kan vi dele evangeliet? Hvordan kan vi leve sammen som kirke?

Til eftertanke

Hvad gør I for at involvere børn og unge i menigheden? 

På hvilke områder lykkes det for jer at skabe involvering mellem deltagerne og lederne? Hvilke skridt skal I tage for at øge involveringen?

Involvering i undervisningen

Et grundlæggende træk i fællesskabet om Jesus er involveringen. Jesus kalder disciplene, ikke kun til at følge ham, men til at blive en del af hans liv og lære. Gøre undervisningen til en måde at leve livet på. Hvordan kan vi undervise ligesom Jesus gjorde? Religionspædagogen Thomas H Groome har udformet en model, som tager udgangspunkt i Jesu undervisningsmetode og pædagogik, og den har følgende fem skridt:

 

Reager på temaet ud fra dit liv

Hensigten med første del er, at de skal reagere på undervisningens tema. Det kan handle om noget, de gør, deres egen måde at leve, tænke og handle på. De får en opgave der hjælper deltagerne med at reagere, overveje og udtrykke deres standpunkt, holdninger eller følelser ud fra temaet.

 

Reflekter over temaet i dit liv

Her hjælper vi deltagerne til at reflektere over deres liv i relation til temaet. ”Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvorfor tænker jeg, som jeg gør? Hvorfor er dette tema vigtigt for mig?” Ved spørgsmål og aktiviteter opmuntres deltagerne til at tænke igennem og overveje deres relation til temaet.

 

Lære den kristne tros fortælling og retning at kende

I dette fjerde skridt skal deltagerne selv komme frem til, hvad undervisningen kan indebære for deres liv i hverdagen. Ledernes rolle er her at stille spørgsmål, som engagerer: ”Ud fra det, du har hørt om temaet i undervisningen, hvad tager du så med dig? Hvad har du hørt? Hvordan hænger det sammen med dit liv?” 

 

Tag stilling og skridt i tro

Her gives deltagerne en anledning til at tage stilling til, hvordan de vil leve i relation til den undervisning, de har fået. Udgangspunktet er, at alle kan blive inspireret af visdommen i den kristne undervisning, uanset hvor man står i spørgsmålet om tro. Det kan handle om at tage skridt i tro, deres måde at relatere til Gud, sig selv, andre og skaberværket på, eller værdier, opførsel og prioriteringer.

Til eftertanke

Hvordan underviser I børn, unge og voksne?

Tror I, at I kunne følge denne model for involvering i undervisningen? 

Hvad kunne I udvikle eller forbedre?

Se og opmuntre gaver

På samme måde som vi gøre brug af og udvikle vores gaver som ledere, har børn og unge også brug for at udvikle deres personlige gaver. Når vi lader børn og unge opdage og bruge deres gaver, viser vi i praksis, hvad det vil sige at være en menighed: Et legeme med mange lemmer.

Gud vil inkludere alle i et stort fællesskab, hvor alle kan bidrage. Alle mennesker, uanset alder, har fået gaver af Gud, som de kan bruge til at gøre verden til et bedre sted. Vi lever sammen, side om side, ung som gammel, for at tjene hinanden og andre. Det er sådan Gud har tænkt sig menigheden, når den er bedst.

Til eftertanke

Hvad gør I for at engagere børn og unge til at bruge deres gaver i dag?

På hvilken måde kan I hjælpe børn og unge at opdage og vokse i deres gaver?

 

Gruppeøvelse:

Sidst i kapitel 12 i Led med dit liv (s. 347-355) er der en gavetest udviklet af psykologen Alf B Svensson. Gavetesten tager udgangspunkt i Bibelens billede af kroppen og dens forskellige funktioner.

 

Tag testen hver for sig og stil dig selv følgende spørgsmål:

 

Hvilken kropsdel blev du? Er du overrasket? 

 

Snak i gruppen om følgende: Hvad er I gode til? Hvad vil I gerne udvikle?

Fortællinger
bottom of page